ARCHIKOD

PEKNÁ VYHLIADKA
ARCHIKÓD
Architekti: VAVRICA ARCHITEKTI
Záhradné mesto, Martina Granca 44, Bratislava-Dúbravka

Polyfunkčný súbor prichádza s konceptom vertikálneho terasového domu. Obyvatelia bytov na každom podlaží si môžu dopriať relax na privátnej terase s výhľadom na Devínsku Kobylu, Malé Karpaty a Záhorskú nížinu. Veľké panoramatické terasy plnohodnotne rozširujú obytnú plochu každého bytu. Zámerom architektov bolo vytvoriť synergiu komfortného bývania s prírodným prostredím a zeleňou. Pekná vyhliadka pozitívne prispieva k postupnému formovaniu Záhradného mesta.
Realizovaný objekt podporuje kreovanie komunitného centra pre obyvateľov celej štvrte. Jeho náplňou bude námestie s mestským mobiliárom a podlubím, verejný park, detské ihriská, pasáž a pešie trasy nadväzujúce na susednú mestskú časť. www.peknavyhliadka.sk

ZÁHRADNÉ VILY
ARCHIKÓD a AZC
Architekti: VAVRICA ARCHITEKTI
Záhradné mesto, Martina Granca 15, 17, 19; Bratislava-Dúbravka

Obytný súbor je súčasťou formujúceho sa záhradného mesta, ktoré postupne nahrádza spustnutú lokalitu bývalých záhrad. Šachovnicové rozloženie solitérnych domov a zošikmené fasády umožňujú dosiahnuť maximálne výhľady, preslnenie a presvetlenie. Architekti projekt rozšírili o tzv. zelený parter – spoločnú komunitnú záhradu s ihriskami, poloverejnými a poloprivátnymi stretávacími priestormi, predzáhradkami, zimnými záhradami a terasami, aby vytvorili čo najlepšie zázemie pre vznik susedského spoločenstva.