THE IMAGINARIES OF TRANSFORMATION: ANNE LACATON & JEAN-PHILIPPE VASSAL AND FRÉDÉRIC DRUOT

24/09/2021 – piatok

Architekti Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal a Frédéric Druot dlhodobo upozorňujú na naliehavosť zmeny prístupu k riešeniu bytovej krízy. Európska populácia ustavične rastie a mestá sa snažia vyhovieť všetkým obyvateľom, súčasne však dochádza k vytláčaniu sociálne slabších komunít na okraj mestských štruktúr. Francúzska vláda reagovala na situáciu politikou demolácií a novej výstavby rozsiahlych obytných blokov. Trojica architektov, naopak, apeluje na etický prístup transformácie existujúceho dedičstva. Filmom sa vinie voľný, aktívny a miestami dôverný rozhovor hlavných aktérov, dokresľovaný inšpiratívnymi scénami natočenými na stavbe Grand Parc v Bordeaux. Päťstotridsať doslova metamorfovaných bytov je východiskovým bodom pre nový pohľad na bývanie a život v meste.
Tento film sa bude premietať s podporou Francúzskeho kultúrneho inštitútu.

THE IMAGINARIES OF TRANSFORMATION:
ANNE LACATON & JEAN-PHILIPPE VASSAL AND FRÉDÉRIC DRUOT  

Réžia / Director: Karine Dana
Krajina Pôvodu / Country of origin: Francúzsko
Rok / Year: 2015
Dĺžka / Duration: 21 min
Jazyk / Language: FR, EN