Adolf LOOS

26/10 – 01/11/2020

Súbor plagátov ako pocta architektovi Adolfovi Loosovi

katerina_Puncmannova

Študenti Fakulty dizajnu a umenia Ladislava Sutnara v Plzni predstavujú súbor plagátov pri príležitosti 150. výročia narodenia architekta Adolfa Loosa. Autori nachádzali inšpiráciu nielen v stavbách architekta, ktorý má významné projekty okrem Viedne, Prahy a Paríža aj v Plzni. Vychádzali aj zo známych esejí a časť z nich reflektovala princíp priestorového plánu – Raumplanu. Práce študentov Ateliéru grafického dizajnu magisterského stupňa vznikli pod vedením prof. Rostislava Vaňka a doc. Kristiny Fišerovej.