VA Vitková/Špaček – prezentácia prác

26/10 – 01/11/2020

Ľubica Vitková a Robert Špaček stoja za dlhoročným vedením Fakulty architektúry STU v Bratislave. Dve volebné obdobia viedli našu inštitúciu. Dnes sa s nimi stretávame ako s vedúcimi vertikálneho ateliéru, kde spojili svoje dlhoročné skúsenosti spoločne s mladými asistentmi, ktorí aktuálne pôsobia aj vo vedení fakulty. 

PDF prezentácia