bootstrap slider by WOWSlider.com v8.6
DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU


 

 

SUPERDESIGNSTUDIO

Dobový nábytok, obrazy v bohato zdobených zlatých rámoch, kryštálové lustre a k tomu najnovší dizajn z produkcie špičkových zahraničných ale aj domácich značiek a autorov – toto bol zvyčajný scenár Superdesignstudia, ktoré sa každoročne usadilo v historických priestoroch obrazárne v Primaciálnom paláci.

 

Tentoraz sa však Superdesignstudio zameralo na architektúru, a to našu, domácu a nanajvýš dôležitú. Prvý raz sa verejnosti predstaví deväť víťazných projektov z deviatich architektonických súťaží. Ich vypisovateľmi
boli slovenské mestá a obce, ktoré si namiesto obchodnej súťaže vybrali správnu cestu súťažného hľadania najlepšej architektonickej idey.

 

Predstavíme vám tento výber víťazných návrhov.


1. Prestavba a revitalizácia komplexu Elektrární v Žiline
2. Materská škola Selce
3. Trenčín - mesto na rieke
4. Nová Kežmarská chata
5. Vyhliadková veža na Dubni
6. Cvernovka Bratislava
7. Mestský úrad v Leopoldove
8. Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť
s celoročným využitím
9. Základná umelecká škola a areál občianskej
   vybavenosti Šahy

 
PARTNERI

 

 

 

ELEKTRÁRNE V ŽILINE


Vyhlasovateľ ISTROFINAL KN
Víťazný tím plural - Martin Jančok, Michal Janák, spolupráca Michal Marcinov, Jana Pajchlová, Ľubomíra Blašková


Súťaž na rekonštrukciu a prestavbu administratívnej budovy - národnej kultúrnej pamiatky od architektov F. Bednárika a F. Čapku. Transformácia areálu zahŕňa obytné budovy, dve kultúrne stavby, občiansku vybavenosť a administratívu. Prerušenie zástavby prepája Považskú galériu s historickou budovou Ciachovne.


 


MATERSKÁ ŠKOLA SELCE


Vyhlasovateľ Obec Selce
Víťazný tím studio B52 - Michal Lang, Boris Benedek, Ján Pieš


Architekti škôlku umiestnili do spodnej časti areálu základnej školy.
Budova v tvare L vytvára "dvor" s dobrou vizuálnou kontrolou. Zárez
krídla do svahu sprístupňuje zelenú strechu, ktorú vidno z budovy školy, aj z okolia. Prestavbou sedlovej strechy vznikla plocha s ihriskom aj na objekte jedálne a kuchyne.

 

TRENČÍN MESTO NA RIEKE

 

Vyhlasovateľ Mesto Trenčín
Víťazný tím Mandaworks AB + Hosper Sweden AB, Švédsko


Medzinárodná súťaž na urbanistické riešenie prepojenia centra
Trenčína s oboma brehmi Váhu.
Architekti zmenili súčasné hrádze, ktoré medzi mestom a riekou vytvárajú bariéru, a vytvorili atraktívnu riečnu krajinu. Na oboch brehoch tým vznikli nové možnosti pre rast mesta a verejných priestorov smerom k rieke.

 

NOVÁ KEŽMARSKÁ CHATA


Vyhlasovateľ Kežmarská chata o. z.
Víťazný tím New How - Karel Havliš, Filip Havliš, David Zámečník, Ondřej Novosad


Medzinárodná súťaž na chatu pri Veľkom Bielom plese vo výške
1616 m n. m., v náročnom prostredí bez akejkoľvek infraštruktúry.
Kompaktná forma a minimalizovaná pôdorysná stopa obmedzia
tvorbu závejov, južné fasády slúžia ako lapače slnečnej energie.
Optimalizácia riešenia sa blížila návrhu kozmickej stanice.

 

 

VYHLIADKOVÁ VEŽA NA DUBNI


Vyhlasovateľ Národný park Malá Fatra
Víťazný tím Ladislav Vikartovský, spolupráca Gábor Nagy


Veža sa snaží rozmazať hranice medzi prírodným a umelým
prostredím. Dialóg medzi prírodou a architektúrou sa smerom
nahor postupne mení a rozvíja. Konštrukcia sa vizuálne rozpúšťa
do okolia a veža sa tak stáva symbolickým putom medzi nebom a
zemou.

 
   

CVERNOVKA BRATISLAVA

 

Vyhlasovateľ YIT Slovakia
Víťazný tím Compass - Juraj Benetin,Matej Grébert, Peter Dostál,
Marcel Vadík


Vyzvaná súťaž na revitalizáciu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Jasný urbanistický koncept podčiarkuje industriálny charakter zóny a pestrosťou funkcií prináša novú kvalitu bývania.
Očakávaná bloková zástavba modeluje zaujímavé verejné a poloverejné plochy pre plnohodnotný mestský život.

   

MESTSKÝ ÚRAD V LEOPOLDOVE

 

Vyhlasovateľ Mesto Leopoldov
Víťazný tím zerozero - Irakli Eristavi, Pavol Šilla, spolupráca Martin
Ortuta, Alžbeta Barančíková, Juraj Červený


Architekti objekt úradu chápali ako komplex zložený z pôvodného
notárskeho úradu premeneného na mestskú knižnicu, novostavby s
požadovanými funkciami, a verejného priestoru medzi oboma budovami. Mestský úrad je teda koncentrované "miesto" v meste, kde staré a nové stojí tvárou v tvár.

   

 

DOSTAVBA AREÁLU LETNÉHO KÚPALISKA SIHOŤ

 

Vyhlasovateľ Mesto Nitra
Víťazný tím Katarína Bergerová, Patrícia Botková, Martin Hudec,
Marián Stanislav, Andrej Šabo, Samuel Zeman


Premiestnením pôvodného vstupu vznikla adekvátna nástupná zóna. Autori do návrhu zakomponovali ochodzu – promenádu s takmer nehmotnou pergolou – a vytvorili plochy pre šport a slnenie. Hlavná budova – hala s bazénmi, je mierne nadvihnutá, aby si návštevníci mohli užívať výhľad na celý areál a park.

 
   

 

ZUŠ A AREÁL OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI ŠAHY

 

Vyhlasovateľ Mesto Šahy
Víťazný tím Edita Vráblová, Adam Kubica, Lucia Levičanin, Antonije
Levičanin


Súťaž na úpravu areálu, rekonštrukciu a nadstavbu hospodárskeho
pavilónu bývalej materskej školy. Ťažiskom sa stala multifunkčná sála s výškou cez dve podlažia - reprezentatívny priestor na aktivity ZUŠ, ale aj mesta. Architektúra priznáva odlišnosť starých a nových štruktúr, no zároveň prospieva ich dialógu.

 

 


     rainside s.r.o.
Facebook Instagram