bootstrap slider by WOWSlider.com v8.6
DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU
 

PARTERGALLERY
23/05 - 29/05/2016
UL. LAURINSKÁ / PANSKÁ _ BRATISLAVA

 


Partergallery je prvou slovenskou platformou
špecializovanou na prezentovanie slovenského
mladého dizajnu - kvalitných slovenských tvorcov.
Domácemu publiku chce tak prinášať potenciál
slovenského mladého dizajnu formou inštalácii vo
výkladoch v centre mesta.
Výstava vo výkladoch ulíc Laurinská / Panská,
 
 

     PDF >

 
 
ŠPECIÁLNI PARTNERI
 
 
 
PARTNER PARTERGALLERY
 
 
 
SPOLUORGANIZÁTORI
 
 
 
MYŠLIENKU DAAD PODPORILA
 

 

 

 

PARTERGALLERY 2016

 

Jaro Rihák: Pentcho
PAVLÍNA MORHÁČOVÁ
Albert Marenčin, Vydavateľstvo PT, 2015

   

Pentcho – Príbeh parníka, Jaro Rihák
Grafický dizajn Pavlína Morháčová


Takmer zabudnutý príbeh napísaný podľa autentických výpovedí účastníkov plavby. 18. mája 1940 kedy vyplával z bratislavského prístavu parník PENTCHO so štyristo pasažiermi. Na palube boli mladí
Židia, sionisti z organizácie Betar, snívajúci o vlastnom štáte v britskej Palestíne, študenti vyhodení z univerzít, a neskôr pristúpilo sto väzňov z koncentračného tábora Dachau. Cesta po Dunaji naplánovaná na tri - štyri týždne, trvala nakoniec tri mesiace, kým sa doplavili do delty Dunaja. Je to príbeh o sne a ideáloch, ale aj o omyloch. Stal sa bratislavskou aj slovenskou legendou, rovnako ako sa legendou stal muž, ktorý v Bratislave vymyslel obranný štýl boja Krav maga a učil ho aj pasažierov parníka PENTCHO. Kniha je doplnená vlastnými ilustráciami autora.

   

Diana Majdáková a kol.: Päťdesiat
súčasných umelcov na Slovensku

MATÚŠ LELOVSKÝ
Slovart, 2014

   

Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku, Juraj Čarný, Barbora
Geržová, Richard Gregor, Diana Majdáková a Katarína Müllerová,
Grafický dizajn Matúš Lelovský


Dvojjazyčná publikácia predstavuje tvorbu päťdesiatich kľúčových osobností slovenského umenia a je určená každému, kto sa chce zorientovať na domácej výtvarnej scéne. Popri už etablovaných
umelcoch výber zahŕňa najmä progresívnych autorov mladej a strednej generácie, ktorých tvorba v poslednom desaťročí reaguje na súčasné umelecké trendy. Kniha vychádza v spolupráci s Art Academy.

   

Juraj Kušnierik: Hudba ostrova
JANA a PAĽO BÁLIK
Artforum, 2016

   

Hudba ostrova, Juraj KušnierikGrafický
dizajn Jana a Palo Bálikovci


Kniha Juraja Kušnierika Hudba Ostrova je veľkým vyznaním lásky – k Islandu, k jeho ľuďom a jeho muzike. Sčasti cestopis, sčasti osobný denník, sčasti hudobné dejiny –nesprostredkované, zažité na vlastnej koži. Stretnutia s umelcami, prechádzky po zaujímavých miestach a zoznámenie sa s niečím, čo v našich zemepisných šírkach celkom chýba – prajnosťou jedného človeka voči druhému. Kto sa chystá na Island, najmä do jeho metropoly, alebo fandí islandskej hudbe, určite by nemal túto knižku obísť. A kto ani náhodou nemal v pláne cestovať na Island, po Hudbe Ostrova po tom určite zatúži.

   

Zuzana Šidlíková: Textilná tvorba
a dizajn v 20.a21.storočí

KATARÍNA BALÁŽIKOVÁ
VŠVU a Slovart, 2013

   

Textilná tvorba a dizajn v 20. - 21. Storočí, Zuzana Šidlíková
Grafický dizajn Katarína Balažíková


Publikácia predstavuje dôležité témy textilnej produkcie od začiatku 20. storočia až po nové technológie 21. storočia s dôrazom najmä na autorskú textilnú tvorbu, ale i textilný priemyselný dizajn. Ponúka základný prehľad o dôležitých osobnostiach odboru v Československu i vo svete aj informácie o inštitúciách a podnikoch, ktoré sa podieľali na navrhovaní, výrobe či predaji textilných produktov. Venuje sa tiež zásadným pedagogickým inštitúciám rozhodujúcim pre vývoj textilnej
tvorby. Súčasťou je historický vývoj najdôležitejších textilných závodov a charakteristika priemyselnej výroby na Slovensku od jej začiatkov v 19. storočí až po súčasnosť. Publikácia približuje širšie spoločenskokultúrne kontexty, dôležité pre celkový vývoj slovenského úžitkového
umenia a stáva sa tak vítaným zdrojom pre všetkých so záujmom o textilnú tvorbu a dizajn u nás.

   

Dizajn ako pomoc:
Kuchárska kniha Dobrá vareška

LUCIA BLANÁRIKOVÁ
PSC Impulz, 2015

   

Dobrá vareška - Obrázková kuchárska kniha pre všetkých
Grafický dizajn a ilustrácie Lucia Blanáriková


Vytvoriť kuchársku knihu, ktorá by pomohla ľuďom s mentálnym postihnutím naučiť sa variť, bola jedným z cieľov vzdelávacieho projektu denného centra Impulz v Petržalke (2013 – 2015). V knihe sú zhrnuté jednoduché recepty inšpirované makrobiotikou, ktoré sa klienti centra učili na kurzoch pod vedením odborníčky na správnu výživu. Napísaná je v ľahko čitateľnom štýle a recepty sú rozkreslené v jasnej a logickej postupnosti krokov, zrozumiteľnej pre každého. Grafická dizajnérka spolupracovala aj priamo s klientmi centra, aby si overila čitateľnosť ilustrácií a postupov. Kniha bola vyhodnotená ako jedna z najlepších absolventských prác v stredoeurópskej dizajnérskej súťaži
dizajnu krajín V4 Graduation Project 2014.

   

Ľubo Stacho: Obchodná 1984-2014
BORIS MELUŠ
Slovart, O.K.O., 2014

   

Obchodná 1984 – 2014, Ľubo Stacho
Grafický dizajn Boris Meluš


Kniha fotografií o jednej z najznámejších ulíc Starého mesta Bratislavy. Kniha chronologicky zachytáva výklady jednotlivých obchodov za dobu 30 rokov, tak ako sa na nich podpísala spoločnosť i jednotlivé režimy. Z množstva fotografií sa do knihy dostalo len 10% z nich, no napriek tomu má kniha 400 strán s obsahom okolo 500 fotografií. Autor Ľubo Stacho tak vytvoril fotografický dokument, ktorý vysvetľuje ako sa Obchodná ulica dostala k svojmu dnešnému vizuálu. Je doplnený
textami od historika a kurátora fotografie Aurela Hrabušického, kurátorky súčasného umenia Petry Hanákovej, historičky architektúry Henriety Moravčíkovej a sociológa Miroslava Tížíka.

   

Iva Mojžišová:
Škola moderného videnia

JÁN ŠICKO
Artforum, 2013

   

Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928 – 1938,
Iva Mojžišová
Grafický dizajn Ján Šicko


Kniha Ivy Mojžišovej je prvou komplexnou interpretáciou pôsobenia ŠUR (Školy umeleckých remesiel) v Bratislave. Vznikla na základe seriálu pôvodne písaného pre časopis Designum, ktorý vychádzal v rokoch 2010 – 2011. Na základe množstva zozbieraných faktov podáva plastický obraz fungovania školy a vývoja tejto vzdelávacej inštitúcie, hodnotí pedagogické procesy, venuje sa osobnosti zakladateľa školy Josefovi Vydrovi a ostatným pedagógom, ktorí na škole pôsobili. Autorka v knihe zhrnula výsledky svojho niekoľko desiatok rokov trvajúceho výskumu písomných prameňov, literatúry a archívnych dokumentov, ako aj záznamov výpovedí osobností, ktoré mali priamy alebo sprostredkovaný vzťah k ŠUR a jej obdobiu.

   

Henrieta Moravčíková:
Friedrich Weinwurm

ĽUBICA SEGEČOVÁ
Slovart, 2014

   

Architekt Friedrich Weinwurm, Henrieta Moravčíková
Grafický dizajn Ľubica Segečová


Monografia prináša prvý ucelený obraz o živote a diele architekta Friedricha Weinwurma (1885 - 1942), ktorý je najvýznamnejším predstaviteľom novej vecnosti na Slovensku. Autorka Henrieta
Moravčíková interpretuje dielo architekta a osvetľuje dosiaľ neznáme skutočnosti súvisiace s jeho prácou. Nechýba ani porovnanie Weinwurmovho diela s dobovými architektonickými prejavmi miestnej a medzinárodnej scény a jeho začlenenie v kontexte domácej aj širšej európskej architektonickej situácie. Monografia je v poradí tretím titulom v rámci edície, ktorú vydavateľstvo venuje najvýznamnejším osobnostiam slovenskej architektúry a Weinwurmovi sa tak dostáva
zaslúžené miesto po boku Dušana Jurkoviča a Emila Belluša.

   

Palo Choma: Ašot Haas-Inside
JULO NAGY
Galéria Nedbalka, 2013

   

Ašot Haas – Inside, Palo Choma, Mira Sikorová Putišová
Grafický dizajn Julo Nagy


Tesne pred prvým výročím otvorenia Galérie Nedbalka bola do výstavného plánu zaradená výstava mladého výtvarníka Ašota Haasa pod názvom Inside. Jedným z dôvodov je fakt, že sa s nadšením
podieľal na vytvorení centrálneho architektonického priestoru novej zrekonštruovanej budovy. Horizontálny transparentný objekt, sa stal centrálnym optickým prvkom prezentácie súčasného výtvarného umenia v galérii. Ďalším dôvodom je rozsiahle portfólio materializovaných prác a možnosť vystaviť najnovšie projekty pod názvom Diamonds & Reliefs. Je to pekný jesenný pozdrav Galérie Nedbalka a Ašota Haasa slovenskému výtvarnému umeniu. (Palo Choma).
Pri tejto príležitosti Galéria Nedbalka vydala knihu s najnovšími dielami Ašota Haasa. Zaujímavosťou knihy je v knižnej väzbe vložené dielo autora, spolu s jeho podpisom na titulnom liste.

   

Július Satinský: Listy Oľge
PERGAMEN TT
Slovart, 2013

   

Listy Oľge, Július Satinský

Grafický dizajn PERGAMEN Trnava, s. r. o.

 

Dvadsiatnik Julo (z ktorého raz bude slávny Satinský) a o pár rokov mladšia Oľga (krásna tanečnica a budúca prekladateľka) sú obaja z Dunajskej ulice. Príbeh ich lásky sa začína zoznámením na lodi počas plavby na Dunaji v lete 1962. Prvých päť rokov od ich zoznámenia neboli vždy spolu v Bratislave, vďaka čomu sa zachovala táto korešpondencia. Oľga mala najprv angažmán v Košiciach, potom bol Julo na vojne, neskôr Oľga odišla na dlhší čas do Ameriky. Julo a Oľga si nepísali len ľúbostné vyznania či suché správy, ich listy sú plné postrehov, príhod a v neposlednom rade ilustrácií. Časť Julových listov je písaná vo forme časopisov, kde nechýbajú vlastnoručne kreslené fiktívne inzeráty a reklamy. Tie zostávajú v knižnom vydaní verne reprodukované. Kniha Listy Oľge pozostáva zo 155 Julových a 51 Oľginých listov z rokov 1962 – 1965. Listy vychádzajú päťdesiat rokov od napísania, desať a takmer tridsať rokov po smrti tých, čo ich písali.

   

Martin M. Šimečka: Džin
MÁRIA ROJKO
Artforum, 2015

   

Džin, Martin M. Šimečka
Grafický dizajn Mária Rojko


Kniha je príbeh o láske, smrti, behaní a živote v totalitnej šedi. Vyšla
prvý krát ako trojica autobiografických noviel vo forme samizdatu v
80tych rokoch minulého storočia. V máji 2015 vyšla táto kniha
dvadsaťpäť rokov po prvom oficiálnom vydaní opäť v reedícii.
Ku knihe bol prizvaný Miloš Kopták s jeho obsahovo a vizuálne silnými
objektmi a Zuzana Knězeková ako fotografka. Všetci traja si veľmi
dobre pamätajú režim komunizmu...

   

Svätopluk Mikyta a Zuzana Bodnárová
(Banská St a nica Contemporary)
Zvláštnosť každodenného bytia
IVANA PALEČKOVÁ
Štokovec, Publishing House, 2015

   

Zvláštnosť každodenného bytia, Ivana Palečková
Grafický dizajn Ivana Palečková


Autorská fotografická kniha rieši problém prezentácie vlastného fotografického materiálu. Kniha vznikla ako magisterská diplomová práca na katedre Vizuálnej komunikácie. Prezentuje výber z vlastných fotografií nasnímaných za obdobie šesť rokov. Fotografie neboli nikdy zverejnené. Selekcia bola zostavená v spolupráci s fotografom, kurátorom a galeristom Filipom Vančom. Fotografie som sa rozhodla priblížiť divákovi prostredníctvom interaktívnej publikácie. Divák môže vďaka zvolenému riešeniu vytvárať vlastné kompozície, ktoré generujú stále nové medziobrazové kontexty. Tento spôsob umocňuje komunikáciu medzi prácou a jej čitateľom, zbavuje sa tradičnej lineárnej knižnej koncepcie v prospech diváka. Prináša možnosť vnímať fotografie ako celok, ale aj ako samostatné diela. Knihu som po ukončení štúdia vydala v náklade 300 kusov v spolupráci s Banskou Štiavnicou, Kultúrnym centrom Štokovec.

   

Tomáš Kompaník: AHA
TOMÁŠ KOMPANÍK
2014

   

AHA, Tomáš Kompaník
Grafický dizajn Tomáš Kompaník


Kniha AHA spája tradičné slovenské výšivkové vzory s najsúčasnejším grafickým dizajnom. Osem kapitol zastupuje osem regiónov Slovenska, predstavujúc výšivkové tradície príslušných území spolu s textami najznámejších ľudových piesní typických pre každú lokalitu. Cieľom tejto knihy je ukázať krásu vlastnej vizuálnej histórie nám, Slovákom, a
týmto moderným spôsobom prezentovať slovenské tradície i zahraničnému publiku. Kniha je vydávaná v slovenskom i anglickom jazyku a vyznačuje sa vysokou úrovňou spracovania a dizajnérskej komplexnosti, ktorú dokazuje napríklad ručne šitá väzba či obnažený chrbát knihy a takisto i použitie piatich druhov papiera a mix digitálnej a ofsetovej tlače. Kniha "AHA" bola oficiálnym darom Slovenskej republiky na tohoročnej svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne. Kniha získala aj medzinárodnú cenu Red Dot v kategórii komunikačný dizajn.

   

Tatiana Kollárová a Elena Alexy
Clubovka: I Am Thinking / Premýšľam

DENISA KOLLAROVÁ
PO:CITY a boomboom, 2016

   

CLUBOVKA: I am thinking / Premýšľam,

Tatiana Kollárová

Grafický dizajn Denisa Kollárová

 

Dvojjazyčná publikácia je venovaná aktérom medzinárodného podujatia Clubovka. Prednáškový cyklus Clubovka má za sebou už viac než jedno desaťročie. Cez tento nezvyčajný "portál" na Slovensko prišli osobnosti, ktoré patria k elite v oblasti architektúry a autorského dizajnu. Kniha je koncipovaná ako antológia 36 kratších esejí od uznávaných zahraničných, ale aj domácich architektov a dizajnérov, ktorí boli hlavnými aktérmi uplynulých ročníkov Cluboviek. Vizuálnou dominantou knižky sú portréty autorov textov. Mnohé z nich vznikli na Slovensku špeciálne pre účely Clubovky a dodnes neboli zverejnené. Každý z pozvaných hostí pre Clubovku vytvoril kresbu, ktorá autenticky podčiarkuje ich rukopis.

   

Viliam Csimo: Cvernovka
MARTIN MISTRÍK
Open Design Studio, 2014

   

Cvernovka, Viliam Csino a Martin Mistrík
Grafický dizajn Martin Mistrík

 

Rozsiahla, vyše 300-stranová publikácia, je sugestívnym časozberom histórie významnej bratislavskej továrne na výrobu nití, ktorá prežila dve storočia, dve svetové vojny, niekoľko politických režimov a dodnes stojí pri Mlynských Nivách. Zároveň sa zdá, že napriek laxnému prístupu verejnosti a developerskému "brutalizmu" sa v Cvernovke objavila nová
funkcia bývalej fabriky. Priniesli ju sem noví nájomníci - dizajnéri, fotografi, architekti, maliari, filmári a iné profesie, ktoré sa približne pred 10 rokmi začali usadzovať vo veľkorysých továrenských halách. Kniha obsahuje materiál z archívu nájdeného vo fabrike spolu s rôznorodým materiálom z mestských a štátnych archívov a množstva súkromných
zbierok. Kniha sa pokúša zmapovať aj sociálnu rovinu Cvernovky. Autori knihy absolvovali množstvo rozhovorov s bývalými zamestnancami. Ich spomienky sa miešajú s fotografiami, produktovým dizajnom alebo dobovými propagačnými materiálmi. Kniha sa tak stáva
multižánrovým umelecko-historickým dokumentom. Minulosť nenápadne ustupuje prítomnosti, staré sa stáva novým a rozhovory s pamätníkmi striedajú rozhovory so súčasnou generáciou umelcov pôsobiacich v Cvernovke.

   

 

 

 


     rainside s.r.o.
Facebook Instagram Facebook Twitter