bootstrap slider by WOWSlider.com v8.6
DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU


 

TATRA BANKA
OPENDESIGNSTUDIO
+ URBAN MARKET 2018

 

01 - 03 / 0 6 / 2 0 1 8
PIATOK 16 . 00 - 23 . 00
SOBOTA 11 . 00 - 22 . 00
NEDEĽA 11 . 00 - 22 . 00
FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU NÁM. SLOBODY 19
BRATISLAVA

 

Pôdou i partnerom Opendesignstudia je Fakulta architektúry STU, ktorá predstaví diplomové práce absolventov roku 2017- 2018. Opendesignstudio tým nap ĺň a primárne poslanie podpori ť verejné prezentovanie nových talentov.

Na FA STU budú pod názvom Gottko vystavené aj ví ťazné návrh architektonickej súťaže na revitalizáciu Námestia slobody, ktorú iniciovalo o.z. Dobré m(i)esto by HB Reavis v spolupráci s Hlavným mestom a mestskou časťou Staré mesto.

Ďalším podujatím je TEST LAUF – slovensko-nemecký medziodborový projekt, ktorý v kontexte mestského priestoru spája sú č asný tanec, odbornú diskusiu a hudbu. 28., 29., 30. 5.2018, 16.00 – 21.00 hod.

Opendesignstudio druhý krát prináša aj ARCHFILM – prehliadku filmov o architektúre a dizajne. Na programe je trojica filmových dokumentov: NEON – príbeh neónových svetiel v uliciach Varšavy, réžia Eric Bednarski LOVING GIO PONTI – filmový portrét talianskeho architekta, dizajnéra a umelca Gia Pontiho, réžia Francesca Molteni IT'S ALL A PLAN – dokumentárny film o živote a diele Paula Mendesa da Rochu, najznámejšieho žijúceho brazílskeho architekta, réžia Joana Mendes da Rocha.

URBAN MARKET Urban Market je najvä č ším alternatívnym podujatím na Slovensku zameraným na sú č asnú módu, kreatívnu – amatérsku aj profesionálnu – tvorbu, dizajn, streetart a mladé umenie. Spring Edition sa pravidelne

 
 
 
 
 
 

 

 

OPENDESIGNSTUDIO 2018

GOTTKO - REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SLOBODY

 

Za víťaznou ideovou štúdiou revitalizácie Námestia slobody , jedného z najdôležitejších verejných priestorov v meste, stojí kolektív autorov Ing.Arch. M. Antolík, Bc. M. Daňová, Ing. Arch. M. Lucký, Ing. M. Marcinov , Ing. A. Morávek a Ing. K. Stanislavová.
Jedinečnosť návrhu tkvie v zachovaní genius loci tohto priestoru. Predseda poroty architekt Igor Marko k víťaznému návrhu povedal: "Je to realistický a dobrý návrh, ktorý môže potenciál námestia ďalej rozvíjať a v konečnom dôsledku môže dôjsť aj k jeho úplnej transformácii. V tomto prípade navonok malé, neviditeľné, ale rozumne cielené zmeny prinášajú požadovaný efekt. Sila je v jednoduchosti a rozvážnosti. Návrh má mnoho vrstiev, ktoré skrývajú dôležité zmeny v čase a jeho silnou stránkou je aj citlivá revitalizácia fontány. Zaujímavá je aj vrstva hravých pavilónov, ktorá je zatiaľ voľne interpretovateľná a môže priniesť adaptovateľnú programovú pestrosť a animáciu."
Projekt je spoločnou ambíciou o.z. Dobré m(i)esto by HB Reavis v spolupráci s Hlavným mestom a mestskou časťou Staré mesto.

   

   

DIPLOMOVKY

 

Nová krv, desiatky nápadov a množstvo ideálov. Výstava najnovších diplomových projektov študentov Fakulty architektúry STU prezentuje výsledky niekoľkomesačného procesu. Aby sme prenikli bližšie k podstate dialógu študent-pedagóg, vybrali sme reprezentatívnu vzorku štyroch vedúcich diplomových projektov a ich štyroch diplomantov, a obom skupinám sme položili dve otázky .

 

Diplomant
Alexander Topilin:
Revitalizácia železničného mostu cez Váh,
Trenčín

 

"Pochádzam z Trenčína a jeho rozvoj ma prirodzene zaujíma. Diplomový projekt je reakciou na územný plán Trenčína. Mesto a jeho rozvoj sme prirovnali k záhrade. Na vrchole existujúcej konštrukcie železničného mosta vytvárame platformu – "kvetináč", ktorý dočasne poskytuje priestor pre funkciu, ktorá v súčasnosti nemá v mestskej štruktúre stále miesto. Po vybudovaní potrebných priestorov sa platforma na moste uvoľní pre ďalšiu náplň a cyklus sa opakuje. Prínosom riešenia by bola aj revitalizácia samotného mosta, ktorý bude mať promenádnu funkciu s prevádzkami, prístav, či kyvadlovú dopravu medzi historickým jadrom a Zámostím."

 

 

Vedúci diplomovej práce
Pavol Paňák, Otvorený ateliér praxe

"Recept na dobrú diplomovku je prostý. Premýšľavosť, zaujatie a talent študenta a premýšľavosť, zaujatie a talent pedagóga. Téma v skutočnosti až taká dôležitá nie je, dobrá diplomovka sa dá urobiť aj zo zdanlivej banality. Všetko ostatné je chémia pochádzajúca z osobnostných vlastností oboch aktérov. Veľa spoločného premýšľania na začiatku, študentova vôľa kresliť, modelovať, klikať, počúvať i odporovať. Schopnosť oboch pozrieť sa kriticky na zdanlivo báječné nápady. Študentova ochota venovať diplomovke čas, pretože všetci pracujú.
Mojou diplomovkou bolo Centrum voľného času v Trnave na rozhraní historického jadra a sídliska Družba. Viedol ma nebohý výborný architekt Tono Rokošný. Bol to, samozrejme, vrcholný hightech v čase u nás vrcholiaceho lowtechu."

 

   

Diplomant
Kristína Tomanová:
Konverzia skladu Prespor na školu architektúry, Bratislava

 

"Preddiplomová práca skupiny študentov riešila industriálny areál severovýchodne od centra Bratislavy . Prvá lastovička tohto územia je už zrekonštruovaný objekt Mlynica (gutgut). Mojou témou je konverzia susedného objektu - skladu Prespor , na školu architektúry . Návrh využíva existujúci raster betónovej konštrukcie ako obal, vnútorné stĺpy a trámy ostávajú odhalené. Do objektu sú vložené trojpodlažné objemy študovní, prednáškových miestností, knižníc a iných funkcií. Uzavreté hmoty sa striedajú s otvorenými priestormi, ktorým dominuje betónová konštrukcia haly vhodnej na študentské prezentácie. Návrh obsahuje aj diel ň u na realizáciu inštalácií v mierke 1:1 a poskytuje priestor na celoročné výstavy ."

 

 

 

 

 

 

Vedúci diplomovej práce
Števo Polakovič, Ústav architektúry občianskych budov

"Treba pracovať hneď od začiatku. Dvakrát do týždňa, celý semester. Sám som to tak nerobil a bola to chyba. Zaoberal som sa všeličím iným a nakoniec som sa trápil, žiletkou odškrabal z pauzáku "moooc blbých" riešení a na veľa rozhodnutí som v závere ostal sám. Ak sa ale v preddiplomovom projekte správne zadefinujú vzťahy, ak sa objekty korektne pripoja k prostrediu a vo fáze diplomového projektu sa potvrdia či mierne skorigujú, je to dobrý začiatok toho, aby sme sa spolu dostali k dobrému, niekedy výnimočnému riešeniu.
Mojou diplomovkou bola administratívna budova Výskumného ústavu výživy obyvateľstva na Dolných honoch v Bratislave. Bola to alternatíva na už spracovaný projekt Vladimíra Dedečka, ktorý sa ale nikdy neudial. Veľmi zložité zadanie, dnes by som sa z neho asi zložil. Môj vzťah k maestrovej práci bol vtedy iný, v dobe zúriacej postmoderny bol rešpekt menší, aj preto som to nakoniec dal. Návrh si pamätám ako pozdĺžny dom s množstvom polí predloženého skeletu.

   

 

Diplomant
Martin Červienka:
Krytá plaváreň - Areál športu Dubeň v Žiline

 

"Minulý semester sme s Andrejom Alexym a dvoma spolužiakmi riešili súťaž na športový areál v Žiline, rozhodol som sa pokračovať v tejto téme a vybral som si objekt plavárne. Architektúra objektu je otvorená a ponúka optické prepojenie bazénovej haly s exteriérom - výhľad na rieku, promenádu a mesto. Objekty komunikujú medzi sebou a sú prepojené promenádou. V Žiline a ani v celom kraji zatiaľ nie je športový areál, ktorý by ľuďom dával takéto nové možnosti na trávenie voľného času."

 

 

 

 

 

 

Vedúci diplomovej práce
Andrej Alexy, Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

"Ingrediencie dobrej diplomovky sú: 1. dobrá téma – tú síce určuje pedagóg, ale aj diplomant môže mať dobrú tému v talóne a ak presvedčí učiteľa, polovica úspechu je zaručená2. motivácia - tá je najmä u diplomantov , zväčša zamestnaných na plný úväzok v nejakej architektonickej kancelárii, veľmi potrebná3. štipka talentu 4. dobre trénovaný sedací sval 5. a samozrejme, chápajúci pedagóg – ten, čo poradí, podnecuje a neznechutí študenta hneď na prvej konzultácii5) všetky ingredencie je potrebné pretrepať, nemiešať a minimálne 4 týždne dusiť vo vlastnej šťave.
Témou mojej diplomovky bol Hotel pod hradom Devín u architekta Huntiera. V tom čase besnila postmoderna, takže dúfam, že tento projekt je už dávno skartovaný a nikto ho nikdy neuvidí. Rysovaný bol ručne na pauzák v jedinom origináli a na zvýraznenie efektu vyfarbený pastelkami."

   

 

Diplomant
Mária Kubincová:
Makov / turisticko- rekreačné lokality

 

"Je to zmena, počas štúdia sme sa len minimálne stretli s vidieckou problematikou v oblasti urbanizmu. Mojou základnou ideou je vytvorenie lokalitného programu, v ktorom navrhujem možnosti využitia obce pre jej následný rozvoj. Riešenie zahŕ ň a všetky formy rekreácie, aby sa z vidieka nestal rezort, ale prirodzene krajinný rekreačný mikroregión. Návrh by bol prínosom pre organizáciu cestovného ruchu. V prípade záujmu investora, ale i súkromných osôb pre akúkoľvek výstavbu, by obec dokázala flexibilne ponúknuť územie, a to s vedomím, že krajina a nové zásahy spoločne vytvoria organizovanú štruktúru s ohľadom na prírodný harmonický obraz krajiny.

 

 

 

 

 

Vedúci diplomovej práce
Bohuš Kováč, Ústav urbanizmu a územného plánovania

"Asi nejestvuje univerzálna nápoveda na dobrú diplomovku. Základom stále zostáva talent a to, ako ho študent aj za asistencie školy rozvinul. A potom aj ambicióznosť predstaviť svoju osobnosť nielen komisii, spolužiakom, ale aj sám sebe. Ja osobne som sa na diplomovku tešil. Začal som zahrievacími prácami - pripravil som si grafiku výkresov , písmo som si konštruoval vlastné. Aj vtedy diplomka nadväzovala na preddiplomový projekt, a práve príprava v predošlom semestri bola asi najdôležitejšia.
Moja diplomovka sa zaberala Fiľakovom, robil som rozvoj mesta a nové centrum. Doteraz ju mám odloženú a pohľad na ň u ma presviedča, ako nám manuálne techniky prehlbovali abstraktné myslenie, ktoré je práve v urbanizme veľmi dôležité.

 

ANJA KONJETZKY : TESTLAUF

 

28., 29., 30. 5.2018, 16.00 – 21.00 hod.
foyer Fakulty architektúry STU, Nám.Slobody 19, Bratislava

 

TESTLAUF ("testovací priestor"), je projekt nemeckej tanečníčky Anny Konjetzkej. Vo vstupnej hale STU v Bratislave vytvorila veľký otvorený priestor – (drevené) javisko, do ktorého prizvala tanečníkov, hudobníkov, odborníkov na tému urbanizmu a architektúry, ale predovšetkým nás divákov. Pozýva do priestoru, ktorý sa neustále bude meniť a vytvárať nové situácie pre tanečníkov, nové prekážky a tým aj nové asociácie pre divákov. TESTLAUF podnecuje k aktívnemu zamysleniu sa nad verejným priestorom a komunitou v urbánnych štruktúrach.

 

Projekt sa uskutočňuje v spolupráci Goetheho inštitútu, Nového priestoru, za podpory BKIS, mesta Mnichov, mesta Bratislavy , fakulty achitektury STU. Je súčasťou festivalu Dni architektúry a dizajnu / DAAD 2018 v Bratislave.
Foto: Franz Kimmel

 

URBAN MARKET 2018 (Spring Edition)

01. – 03. 06. 2018 / Fakulta architektúry STU
Námestie slobody 291 1/19, 812 45 Bratislava – Staré Mesto

 

Urban Market je popredným kultúrno-spoločenským podujatím, ktoré v sebe spája živý dizajnérsky trh súčasnej umeleckej a kreatívnej tvorby, prezentáciu profesionálnej módy, dizajnu a umenia, ako aj pestrý kultúrny program, edukačné aktivity a tvorivých ľudí z rôznych odvetví umenia v jednom čase na jednom mieste. V roku 2018 budeme prezentovať a spájať komunitu tvorivých ľudí už deväť rokov. Jarná edícia Urban Marketu sa už tradične uskutoční v rámci bratislavských Dní architektúry a dizajnu (DAAD).

 

TÉMA: SPOLUPRÁCA

Komerčný trh je v dnešnej dobe hlavne o súťažení a sklo ň ovaní slova konkurencia. Nás však vo svete plnom rozdielností oveľa viac zaujíma zdieľanie nadobudnutých schopností, ktoré má silu prinášať výnimočné výsledky. A práve o tom je spolupráca.

 

Dnes si už len ťažko predstavíme prácu alebo projekt, ktoré by nevyžadovali nejakú formu spolupráce. Pracovať aspoň s jedným ďalším človekom nás obohacuje o zážitky zo spoločného riešenia problému, zdieľania myšlienok, nápadov a schopností a z neustáleho učenia sa. Spolupráca posilňuje medziľudské vzťahy , zlepšuje pripravenosť na prijímanie iných názorov, riešenie konfliktov, umožňuje viesť vecné diskusie, ako aj schopnosť vystúpiť zo svojej bubliny a pozrieť sa na situácie z viacerých pohľadov. A väčšinou prinesie niečo originálne.

 

O toto všetko nás obohacuje spolupráca, ktorá bude témou jarného vydania Urban Marketu. Koncepčne sa chceme zamerať hlavne na česko - slovenkú spoluprácu a projekty , ako aj synergický efekt, ktorý spolupráce vo všeobecnosti prinášajú. Keď sa dobré veci spájajú, vedia byt ešte lepšie.

 

Urban Market v niektorých smeroch vybočuje od mestského spôsobu života a v niektorých smeroch zase od marketu, najmä sortimentom ponúkaných výrobkov a programom, kde majú okrem dizajnu, módy a ručne vyrábaných originálnych výrobkov od desiatok autorov priestor aj workshopy, prednášky, diskusie, koncerty, výstavy či rôzne iné umelecké aktivity.

 

Urban Market je najvýraznejším a najväčším alternatívnym podujatím na Slovensku zameraným na prezentáciu súčasnej dizajnu, módy , kreatívnej tvorby a mladého súčasného umenia. Od roku 2010 sa na Urban Markete zúčastnilo veľa slovenských ale aj zahraničných módnych návrhárov, dizajnérov, handmade výrobcov a ich počet sa naďalej zväčšuje a škála sa rozširuje.

 

Súčasťou podujatia je plnohodnotný sprievodný program postavený na hudobných vystúpeniach lokálnych kapiel, diskusiách na súčasné témy, prezentáciach umelcov, umeleckých značiek a iných projektov, výstav, workshopy a rôznych iných umeleckých formiem.

www.urbanmarket.sk

 

ARCHFILM

Spoločenský záujem o architektúru a plánovanie miest je na vzostupe, čo sa sľubne premieta aj do narastajúcej pozornosti, ktorú týmto témam venujú scenáristi a režiséri. Príďte si pozrieť filmy, ktoré rozprávajú silné príbehy, na aké by sa nemalo zabúdať. O mestách aj ľuďoch.

01 - 02 /06 /2018 - Fakulta architektúry STU, Nám. slobody 19 , Bratislava

 

 

01/06/2018

21:00 – 22:00

 

Zaľúbení do Gioa Pontiho

(réžia: Francesca Molteni, Taliansko, 2015, 35 min.)

 

Portrét architekta, dizajnéra a príležitostného maliara, ktorý počas viac ako päťdesiatročnej kariéry vyskúšal všeličo - výtvarné umenie, remeslá, dizajn, architektúru, ako aj rôzne materiály. Vynikal neutíchajúcou energiou, ktorú vkladal do všetkých svojich diel, od návrhu kľučky po urbanistickú štúdiu. Gio Ponti ako reprezentant moderny čelil hrozbe úplného nezáujmu a upadnutia do zabudnutia. Jedným zo zámerov tvorcov filmu bolo odhaliť opodstatnenosť nedávneho znovuobjavenia tejto osobnosti ako architekta európskeho a medzinárodného formátu. Film uvedie režisérka Francesca Molteni.

 

02/06/2018

15 : 30 – 16 : 45

 

Paulo Mendes da Rocha – It ´s all a plan

(réžia: Joana Mendes da Rocha, Patricia Rubano; Brazília, 2017, 74 min.)

 

Hlavnou postavou dokumentárneho filmu je azda najznámejší žijúci brazílsky architekt, Paulo Mendes da Rocha, držiteľ prestížnej Pritzkerovej ceny . V sérii rozhovorov , ktoré s ním viac než desať rokov viedla dcéra Joana, rozpráva o svojej obdivuhodnej životnej dráhe plnej vzostupov , ale aj pádov . Dnes už 88-ročný Paulo prezentuje vzácne úvahy o urbanizme, prírode, ľudstve, umení a technike. Dlhodobý dialóg otca a dcéry zárove ň odkrýva časť súkromia a rodinnej histórie a neraz obracia úlohy medzi oboma aktérmi v zmysle permanentnej nejednoznačnosti života.


02/06/2018

14 : 30 – 15 : 30

 

Neon
(réžia: Eric Bednarski, Poľsko, 2014, 52 min.)

 

Film sa venuje varšavským neónovým svetlám z predvojnového obdobia až po súčasnosť. Hovorí o neónoch, ktoré osvetľovali ulice Varšavy pred vojnou, zobrazuje však aj historický a politický kontext "neonizácie" hlavného mesta Poľska v čase reálneho socializmu a osudy neónových svietidiel po roku 1989. Autentickosť materiálu akcentujú rozhovory s umelcami, architektmi, realizátormi a kunsthistorikmi. Celkovú atmosféru miest a časov dotvára komponovaná hudba Daniela Blooma.

 


     rainside s.r.o.
Facebook Instagram
 
Facebook Instagram Facebook Twitter