bootstrap slider by WOWSlider.com v8.6
DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU
 

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 


 

Milí priatelia dobrej architektúry a dizajnu


9. ročník festivalu DAAD 2018 sa koná pod záštitou Ministra kultúry SR /MKSR/,
Primátora mesta Bratislava a Starostu Starého mesta Bratislava, v spolupráci so
Slovenskou komorou architektov /SKA/
Spolkom architektov Slovenska /SAS/
a školami VŠVU, FA STU.

 
 
 

 

 

 

O DAAD

 

DAAD je každoročný festival oslavujúci architektúru, dizajn a umenie, tvorivé bohatstvo, sociálne dôsledky a silu na zmenu.

 

ZÁMER
Zámerom festivalu DAAD je vytvoriť formát pre posilnenie pozitívneho vnímania architektúry a dizajnu na Slovensku. Festival v prezentáciách, prednáškach, výstavách, seminároch, workshopoch a diskusiách rieši kľúčové otázky z hľadiska architektúry a dizajnu.
Veľké mená tvorcov na tomto poli a ich inšpiratívne myslenie razí cestu vpred a ich predstavenia a prezentácie napádajú všetky predsudky
na poli myslenia.

 

CIEĽ
Sprostredkovať zážitok s architektúrou a dizajnom, priblížiť ich smerovanie.
Predstaviť odbornej i laickej verejnosti architektúru, dizajn a tvorbu životného prostredia pútavou formou prostredníctvom rôznych akcií,
prezentácii a zaujímavých podujatí
Stretnúť významné osobnosti svetovej architektúry a dizajnu.
Vyvolať diskusiu o architektúre a dizajne.
Propagovať architektúru, konfrontovať ju so svetovou, napomáhať k všeobecnému zvyšovaniu kultúrneho povedomia verejnosti,
zoznamovať verejnosť s víziami budúceho vývoja v architektúre a dizajne.

 

DAAD sa stáva, podobne ako v mnohých európskych metropolách /Viedni, Prahe. Budapešti či Londýne/ verejným každoročným sviatkom
modernej a súčasnej slovenskej a svetovej architektúry v Bratislave a Slovenskej republike.
Ide o jedinečný projekt tohto druhu v SR.
DAAD vzrušuje, inšpiruje, vzdeláva, informuje a baví.

 

K účasti sa môže prihlásiť každý, kto sa rozhodne usporiadať zaujímavé podujatie súvisiace s architektúrou, dizajnom, umením,
vzdelávaním, v uvedenom termíne, a zároveň bude súhlasiť s podmienkami organizátora.

 

KONCEPT DAAD
Koncept celého festivalu je postavený na týchto podujatiach:
Hlavné podujatia - prednášky, prezentácie, diskusie, výstavy a dizajneventy s významnými zahraničnými a slovenskými architektmi a
dizajnérmi, ktoré sa konajú na vybraných miestach mesta Bratislava.
Sprievodné podujatia, ktoré pútavou formou obohacujú hlavný program. Ide o podujatia ako workshopy, výstavy architektov a dizajnérov,
prehliadka a predaj tvorby mladých dizajnérov, perzonifikácie verejného priestoru, fashion prehliadka, tvorivá dielňa detí, prezentácia mladej
hudobnej slovenskej scény, prezentácie tvorby študentov architektúry a dizajnu.

 

 

HLAVNÉ PODUJATIA

 

 

EGO
Profil - prednáška významného slovenského architekta

 

 

PRVÁ LIGA
Prednášky významných zahraničných architektov a
dizajnérov počas hlavných dní festivalu DAAD. Podujatie je
určené hlavne pre odbornú verejnosť, ale je tiež určené
širšej verejnosti so záujmom o architektúru a dizajn.
Podujatie s koná v priestoroch Primaciálneho paláca.
 

 

SUPERDESIGNSTUDIO
Výstavný priestor spravovaný organizátormi DAAD za
účelom usporiadania špeciálnych architektonických a
dizajnových výstav a prezentácii vybraných vystavovateľov.
Podujatie sa pravidelne koná v krásnych historických
galerijných priestoroch Primaciálneho paláca.
   

OPENDESIGNSTUDIO
Výstavný priestor spravovaný organizátormi DAAD za
účelom prezentácie tvorby slovenských architektov a
dizajnérov.Náplňou Opendesignstudia je skúmanie nových
prúdov slovenskej architektúry a dizajnu.
Podujatie sa koná v priestoroch Fakulty architektúry STU.

   
PARTERGALLERY
Výberová inštalácia slovenských architektonických a
dizajnových počinov vo výkladoch centra mesta Bratislava.
   
DEVELOPMENT
Prehliadka a prezentácia zásadných projektov.
   
ARCHFILM
Prehliadka filmov o architektúre a dizajne. Podujatie je
určené pre záujemcov o kvalitné filmy z oblasti architektúry, dizajnu a umenia.

 


     rainside s.r.o.
Facebook Instagram Facebook Twitter