ISE

MLYNICA
Architekti: GutGut
Turbínova ul. 13, Bratislava-Nové Mesto

Zámerom bolo čo najefektívnejšie využiť pôvodné chátrajúce objekty v bývalom areáli výroby ľahkých stavebných hmôt, pričom návrh architektov z ateliéru GutGut plne reflektoval tieto predstavy. Projekt Mlynica je platformou komunitného života, kreatívnej práce, ale aj miestom na priateľské stretnutia. Charakter budovy má nevšedné, pritom však mimoriadne flexibilné usporiadanie priestorov. www.ise.sk, www.mlynica.com