bootstrap slider by WOWSlider.com v8.6
DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU
 

PRVÁ LIGA


Extra trieda, architekti a dizajnéri, ktorí sú významnými aktérmi súčasnej európskej scény. Hlavní hostia festivalu. Autorské prezentácie sa konajú večer po 19tej hodine a určené sú širokej verejnosti. Vstup je bezplatný.

 
 

CLUBOVKA


Clubovka je prednáškové podujatie s dlhoročnou tradíciou, ktorá siaha do roku 2002. Založila ju architektka Tatiana Kollarová s cieľom vytvoriť neformálnu platformu na stretnutia so zaujímavými osobnosťami súčasnej architektúry a dizajnu. Zmyslom Clubovky je predstaviť ich bohatý život, vymeniť si názory, poznatky, viesť podnetné klubové debaty. Vstup je na pozvánky a na základe online registrácie.

 

 

TINA SAABY
architekt
Kodaň / Dánsko


29/05/2018 - Slávnostné otvorenie DAAD 2018
Primaciálny palác, Bratislava


Ako hlavná architektka Kodane systematicky presadzuje funkčné
architektonické a urbanistické stratégie na dosiahnutie udržateľnosti prívetivého mestského života. Spoluvytvára vízie a nariadenia programu, ktorý neustále bdie nad architektonickou kvalitou Kodane. Pritom vždy myslí predovšetkým na spoločenstvo ľudí, ktorí toto mesto tvoria.
Vyštudovala na Fakulte architektúry, na Dánskej kráľovskej akadémii
výtvarných umení. Niekoľko rokov pôsobila ako architektka a spolumajiteľka architektonického ateliéru Witraz Architects v Kodani
a tiež ako viceprezidentka Asociácie dánskych architektov.
V súčasnosti je hosťujúcou profesorkou na Univerzite v Sheffielde a
externým pedagógom na univerzitách v Roskilde, v Kodani a na Dánskej kráľovskej akadémii výtvarných umení pre architektúru, dizajn a pamiatkovú ochranu. Tým rad jej významných funkcií nekončí, no
najdôležitejšia je jej aktuálna práca v pozícii hlavnej architektky, ktorú
vykonáva od septembra 2010. Kodaň sa aj jej zásluhou stala držiteľom
európskeho ocenenia za urbanistický rozvoj mesta - City of the Year
2017.

 

Hlavní partneri:
FPU, TATRA BANKA, MESTO BRATISLAVA, BKIS, BSK, HB REAVIS
 

ASH SAKULA ARCHITECTS
architekti
Londýn / Veľká Británia


30/05/2018 - Prvá liga
Primaciálny palác, Bratislava

 

Ash Sakula je počtom osadenstva malé architektonické štúdio s prekvapivo úspešnou bilanciou významných ocenení. Hovorí sa o nich ako o majstroch v prepájaní architektúry a komunitného života, ich diela sa vyznačujú všestrannou udržateľnosťou a zaujímavým výberom materiálov s lokálnymi väzbami. Typickou črtou ich tvorby je istá jadrnosť až naturálnosť, aká zvykne vyžarovať napríklad z ručných prác. Aj vďaka tejto esencii ich projekty bývania patria medzi užívateľsky mimoriadne prívetivé. Štúdio vzniklo v roku 1996 a názov nesie mená oboch zakladateľov – Cany Ash a Roberta Sakulu. Oboch spája záujem o kultúrne ukotvené projekty urbánneho rozvoja s podporou participačných postupov a občianskych iniciatív.
www.ashsak.com

OFIS ARCHITECTS
architekti
Ľubľana / Slovinsko


30/05/2018 - Prvá liga
Primaciálny palác, Bratislava

 

Špela Videčnik je spoluzakladateľka svetoznámeho architektonického štúdia OFIS architects, ktoré vedie s architektom Rokom Omanom. K ich najvýznamnejším projektom patrí futbalový štadión v Maribore a bieloruskom Borisove, študentské internáty Basket Apartments v Paríži, ale aj výnimočné útulne na hrebeňoch hôr. V Bratislave pracuje na fasáde kancelárskej budovy, ktorá je súcastou projektu EINPARK OFFICES spoločnosti Corwin. Za svoje práce získali množstvo prestížnych ocenení vrátane niekoľkých nominácií na Mies van der Rohe Awards a ceny Mladý architekt roka, ktorú udelujú v Londýne. Vyštudovala architektúru v Ľubľane a Londýne, v súčasnosti aj sama učí študentov na Harvardovej univerzite.
www.ofis-a.si

Hlavní partneri:
FPU, REYNAERS, GROHE, IMAGINE DEVELOPMENT, VEĽVYSLANECTVO VEĽKEJ BRITÁNIE,
Hlavní partneri:
FPU, REYNAERS, GROHE, CORWIN,

BBGK ARCHITECTS
architekti
Varšava / Poľsko


30/05/2018 - Prvá liga
Primaciálny palác, Bratislava

 

Architektonickú kanceláriu BBGK založili architekti Jan Brzozowski, Konrad Grabowiecki a Wojtek Kotecki. Štúdio má rozsiahlé skúsenosti v oblasti historických budov, verejných budov, obytných budov a mestského dizajnu. Úspešne získavajú ocenenia v architektonických súťažiach. Vytvárajú individuálnu architektúru, ktorá je silne spojená s existujúcim kontextom, čo dokazuje Katynské múzeum, ktoré bolo otvorené prevádzky v roku 2015. Za tento projekt boli nominovaní ako finalisti Ceny za súčasnú architektúru v roku 2017 - Mies van der Rohe Award. BBGK Architects sa zaoberá meniacou sa úlohou budúcnosti miest. Štúdio má sídlo vo Varšave a skladá sa z viac ako 30 architektov. www.bbgk.pl

E2A ARCHITEKTEN
architekti
Zürich / Švajčiarsko


30/05/2018 - Prvá liga
Primaciálny palác, Bratislava


Bratia Piet a Wim Eckert boli vždy spolu. Spoločne študovali na ETH Zürich, v slávnom holandskom ateliéri OMA naberali prvé skúsenosti, takže, keď prišla na rad otázka, čo ďalej, v roku 2001 založili spoločný ateliér. Piet Eckert sa narodil v indickom Bombaji (1968), Wim je rodený Zürišan (1969). Obaja sa popri vedení ateliéru a pedagogickej činnosti na rôznych univerzitách venovali aj výskumu udržateľnosti vo vzťahu k architektúre, mestskému plánovaniu a inžinierstvu. Od roku 2014 sú súčasťou pedagogického zboru na USI - Universita dell Svizzera Italiana at Mendrisio vo Švajčiarsku. V celej práci E2A je prítomný jasný záujem o klasické koncepcie moderny a ich súčasné reinterpretácie. Veľké množstvo ich diel vzišlo z víťazstiev v otvorených alebo vyzvaných súťažiach a počet realizácií narastá najmä v dvoch krajinách, vo Švajčiarsku a Nemecku.
www.e2a.ch

Hlavní partneri:
FPU, REYNAERS, GROHE, POLSKÝ INŠTITÚT BRATISLAVA,
Hlavní partneri:
FPU, REYNAERS, GROHE,

BETH GALI
architekt
Barcelóna / Španielsko


31/05/2018 - Prvá liga
Primaciálny palác, Bratislava

 

Architektka Beth Galí (1950) vedie barcelonský ateliér BB+GG ARQUITECTES s úctyhodnou históriou aj počtom realizovaných diel, ktoré zásadne zmenili verejný priestor viacerých európskych miest. V 80tych rokoch sa stala dôležitou súčasťou transformácie Barcelony a katalánskej architektúry na rešpektované pojmy v oblasti súčasnej architektúry a urbanizmu. Profesionálny záber ateliéru je veľmi široký, siaha od priemyselného dizajnu, tvorby mestského mobiliáru až po rozsiahle architektonické diela a mestské priestory, ako sú námestia, parky či nábrežné promenády. Pre Galí je mesto živý organizmus, prírodné prvky ako je rieka či more by preto mali byť jeho prirodzenou súčasťou, a nie bariérou. Ďalšou typickou črtou identity ateliéru BB+GG je dôraz na harmonizáciu automobilovej premávky s hromadnou dopravou a chodníkmi. V prvej línií záujmu je preto chodec, hoci aj doprava má v meste svoje miesto. K známym dielam ateliéru patrí napr. nábrežná promenáda v Barcelone, promenády v hamburskej štvrti HafenCity, centrum írskeho Corku, park Zafra v Huelve, park pri knižnici Joana Miró v Barcelone atď. V jej portfóliu čoskoro pribudne aj realizácia v Bratislave (pre J&T Real Estate) – verejné priestory v celej zóne ulice Pribinova, na ktorých spolupracuje so slovenským ateliérom GFI.
www.bethgali.com

XAVEER DE GEYTER
architekt
Brusel / Belgicko


31/05/2018 - Prvá liga
Primaciálny palác, Bratislava

 

Desať rokov bol pravou rukou Rema Koolhaasa, stál pri projektoch, ktorými sa OMA vypracovala na uznávaný mienkotvorný ateliér. Inovatívne metódy navrhovania a kritický záujem o súčasný urbanizmus si Xaveer de Geyter (1957) preniesol aj do vlastného ateliéru, ktorý založil začiatkom 90tych rokov. Prvé samostatné práce boli síce rozsahom menšie – súkromné vily, no nespochybniteľne deklarovali jeho inklináciu k priestorovému experimentovaniu. Po malých úlohách prišli veľké zadania, od obytných súborov, múzeí, vysokých škôl až po rozsiahle urbanistické plány s vyvrcholením v podobe návrhu na rozšírenie Monaka. V roku 2001 expandoval do Gentu, kde spolu s architektom Stéphanom Beelom založil ďalšie architektonické štúdio. V roku 2002 vydal knihu After-Sprawl, ktorá je dodnes jednou z ikonických publikácií o kríze súčasného urbanizmu a možnostiach jej riešenia. Xaveer De Geyter sa systematicky zapája do prebiehajúcej odbornej diskusie, zámerne spochybňuje mnohé klišé spojené s architektúrou a urbanizmom a nabáda k ich premyslenému a odôvodnenému porušovaniu.
www.xdga.be

Hlavní partneri:
FPU, EQUITON, JTRE, GFI,
Hlavní partneri:
FPU, EQUITON, JTRE,

SERGISON BATES ARCHITECTS
architekti
Londýn / Veľká Británia


01/06/2018 - Prvá liga
FA STU - Námestie Slobody 19, Bratislava


Projekty ateliéru Sergison Bates sú poctivou štúdiou miestnych podmienok a prostredia. Používajú pritom jazyk architektúry, ktorý vychádza z kontextu miesta. Pri svojej práci sa však neopierajú len o súčasnú interpretáciu tektonickej formy a konštrukčných riešení, ale aj o vlastný teoretický výskum. Jonathan Sergison (1964) a Stephen Bates (1964) firmu Sergison Bates architects založili v Londýne v roku 1996. V roku 2006 sa k nim pridal aj architekt Mark Tuff. Dnes sú jedným z vedúcich londýnskych ateliérov s pobočkou vo švajčiarskom Zürichu. Ich medzinárodné projekty siahajú od bývania, verejných budov a obnovy, až po urbanizmus. Sergison Bates v priebehu kariéry získali za svoje realizácie množstvo ocenení. Ako pedagógovia pôsobili na viacerých európskych školách architektúry, momentálne je Jonathan na Accademia di Architettura di Mendrisio vo Švajčiarsku a Stephen na TU v Mníchove.
www.sergisonbates.com

NL ARCHITECTS
architekti
Amsterdam / Holandsko


01/06/2018 - Prvá liga
FA STU - Námestie Slobody 19, Bratislava


Za názov si zvolili medzinárodný kód svojej krajiny. Avšak za týmto ťahom treba okrem patriotizmu hľadať aj dobové súvislosti. NL Architects totiž vznikli v období tzv. Superdutch, kedy sa nová holandská architektúra tešila ohromnej svetovej popularite. Ateliér v roku 1997 založili architekti Pieter Bannenberg (1959), Walter van Dijk (1962), Kamiel Klaasse (1967) a Mark Linnemann (1962), ktorých spojilo štúdium na TU Delft. Linnemann sa neskôr vydal vlastnou cestou. Leitmotívom ich tvorby je trojica slov Wow! What? Wow!. Ich architektúra je radikálna, no nikdy nie natoľko vážna, aby jej chýbal zmysel pre humor. Aj k banálnemu zadaniu pridajú niečo naviac. Predovšetkým viac programu, viac funkcií, viac zmysluplnosti. Architektúru vnímajú ako experimentálnu činnosť na križovatke ekonomického, programového, technického a environmentálneho myslenia. Ateliér sídli v rozľahlých priestoroch staršieho priemyselného objektu v úplnom centre Amsterdamu a už aj jeho návšteva deklaruje prítomnosť nekonvenčných osobností a ideí.
www.nlarchitects.nl

Hlavní partneri:
FPU, FASTU, WIENERBERGER, HB REAVIS, VEĽVYSLANECTVO
VEĽKEJ BRITÁNIE,
Hlavní partneri:
FPU, FASTU, WIENERBERGER, HB REAVIS, VEĽVYSLANECTVO
HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA,

PRVNÍ DÁMA ČESKÉ ARCHITEKTÚRY
premietanie dokumentu o českej architektke
Alene Šrámkovej
Praha / Česko


27/05/2018 - Clubovka
Kino Mladosť, Hviezdoslavovo námestie 17, Bratislava


Špičková česká architektka označovaná za prvú dámu českej architektúry. Narodila sa v Prahe, ale mladosť strávila na Slovensku, kde absolvovala aj štúdium na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Študovala tiež na Akadémií výtvarných umení v Prahe. Je autorkou a spoluautorkou významných stavieb, predovšetkým slávnej budovy ČKD v Prahe na Můstku či odbavovacej haly Hlavního nádraží. Medzi ďalšie práce patrí Kultúrne centrum Lužiny (s Ladislavem Lábusem), Hypobanka na Náměstí Republiky, lávka v Holešovicích, dom s opatrovateľskou službou v Horažďovicích, Tyršův most v Přerově, sladovňa v Olomouci či budova Fakulty architektúry ČVUT v Dejvicích. Podpísala sa tiež pod návrhy viacerých hotelov či reštaurácii v Čechách. Jej domy sú postavené na jednoduchosti a striedmosti, ale hovorí z nich pravdivosť a pokora. V roku 1992 založila ateliér Šrámková architekti. Okrem práce v ateliéri vyučuje na Českom vysokom učení technickom v Prahe. A. Šramková v roku 1994 získala Cenu osobnosti českej architektúry. V roku 2007 získala medailu Za zásluhy a Poctu Českej komory architektov. V roku 2010 si prevzala aj cenu českého ministerstva kultúry za prínos v oblasti architektúry.

TOPOTEK1
architekti
Berlín / Nemecko


31/05/2018 - Clubovka
Primaciálny palác, Bratislava


TOPOTEK 1 sú na mape ateliérov krajinnej architektúry už od roku 1996. Za jeho zrodom aj dobrým menom stojí jeden zo zakladateľov, Martin Rein-Cano (1967). Azda najviac publicity získali v súvislosti s verejným priestorom Superkilen v Kodani, na ktorom spolupracovali s ateliérom BIG a s umeleckým štúdiom Superflex. TOPOTEK 1 sa sami opisujú ako cestovatelia v interdisciplinárnej oblasti, kde sa architektúra, mestský dizajn, umenie a hudba prelínajú s rôznorodými typológiami a mierkami. Ťažiskom práce je navrhovanie verejného priestoru, ktorý vnímajú ako možnosť na vyjadrenie jednotlivca i spoločnosti. Ku kľúčovým stratégiám tvorby patrí hybridizácia tém, transformácia rozmanitých dizajnových prvkov a scénografický prístup k inscenovaniu prostredia. Konfliktné stránky miesta chápu ako pravú podstatu jeho identity. Ich projekty sa vyznačujú citlivosťou voči aktuálnym globálnym procesom v spoločnosti vrátane migračnej krízy a multikulturalizmu.
www.topotek1.de

Hlavní partneri:
FPU, ČESKÉ CENTRUM V BRATISLAVE, TAROS NOVA, MINI
Hlavní partneri:
FPU, EQUITONE, GOETHE-INSTITUT BRATISLAVA, MINI

KKKD (Koncept Krajiny Kultúrne Dedičnej)
architekti
Samuel Netočný - Poprad / Slovensko Vojtěch Jemelka - Olomouc / Česko


31/05/2018
Primaciálny palác, Bratislava


Štúdia v Brne, Brightone a vo Viedni umožnili Samuelovi Netočnému obsiahnuť celú šírku oblasti architektúry. Brnenská univerzita sa zameriava na technickú stránku stavania. Brightonská škola otvára koncepčné myslenie a Akadémia výtvarných umení vo Viedni sa snaží zasadiť architektúru do širšieho politického, ekonomického a sociálneho kontextu. Popri štúdiu spoločne s priateľom a kolegom Vojtěchom Jemelkom sformulovali programový manifest lokalizmu a pod značkou KKKD (Koncept krajiny kultúrne dedičnej) rešeršujú ľudovú architektúru. Preferujú pragmatickoromantický pohľad a zameriavajú sa na hľadanie funkčných princípov architektúry bez architektov. Sú presvedčení, že estetická kvalita týchto stavieb vzniká cieleným výberom konštručných detailov, citlivom umiestnení stavby vzhľadom na prírodné pomery a využívaním poznatkov dedených po generácie. Popri tom dopĺňajú krajinu drobnými sakrálnymi objektami.
www.samuel.netocny.com

JRKVC
architekt
Peter Jurkovič - Bratislava / Slovensko


01/06/2018
FA STU - Námestie Slobody 19, Bratislava


Peter Jurkovič (1979) začínal v ateliéri RAUM a v pozoruhodnom autorskom ťažení pokračoval v silnej zostave ateliéru GUTGUT. Vlastnú značku JRKVC buduje od roku 2013. Na Fakulte architektúry VUT v Brne si v roku 2016 preveril aj svoje pedagogické vlohy. Zoznam ocenení a nominácií získaných v kolektíve ale aj samostatne je už pomerne dlhý. Z nedávnych trofejí si určite treba zapamätať CE·ZA·Ara 2017 za rekonštrukciu bytu v kláštore v Trnave alebo CE·ZA·RAa 2014 za rodinný dom IST v Čunove, ako aj za rekonštrukciu paneláku v Rimavskej Sobote (obe diela spoločne s GUTGUT). V roku 2015 bol adeptom na Krištáľové krídlo. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne rezidenčnej architektúre a dizajnu. Neustále hľadá krehkú rovnováhu medzi formou a obsahom. Významnou súčasťou jeho architektonickej identity je klasický fyzický model. Fotí a na internetovej stránke má aj blog, ktorý je neobyčajnou sondou do hlbín architektovej duše.
www.jrkvc.sk

 


     rainside s.r.o.
Facebook Instagram Facebook Twitter