bootstrap slider by WOWSlider.com v8.6
DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU

 

EGO

 

Prvé dámy slovenskej architektúry

 

Výstava je venovaná šiestim architektkám, Márii Krukovskej, Štefánii Krumlovej, Milici Marcinkovej, Viere Meckovej, Oľge Ondreičkovej a Lýdii Titlovej, ktoré medzi prvými pôsobili na slovenskej architektonickej scéne. Kladie pritom dôraz rovnako na ich osobnosť ako aj dielo. Výnimočné architektky
a ich pôsobivé diela priblížia verejnosti veľkoplošné snímky známej fotografky Olji Triaška Stefanovičovej. Historický materiál, dobové fotografie a výkresová dokumentácia, zase ilustrujú obdobie, keď sa tieto dámy nachádzali na vrchole tvorivej dráhy.
Prvá generácia slovenských architektiek prišla na scénu v polovici 20. storočia v roku 1950, keď štúdium architektúry ukončili prví absolventi slovenskej školy architektúry, medzi ktorými boli aj štyri ženy. V architektonickej profesii sa začali
emancipovať na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov minulého storočia, v období, keď na Slovensku prebiehalo niekoľko významných spoločenských procesov. Išlo jednak o mierne oneskorenú modernizáciu a industrializáciu, emancipáciu československej politickej scény vo vzťahu k sovietskej moci, ale aj o zavŕšenie národnej
emancipácie Slovákov. Všetky spomínané procesy sa pritom premietli aj do zvýšenej stavebnej produkcie. Rozmach výstavby si vynútil rozširovanie štátnych projektových ústavov a ich postupnú špecializáciu. Práve zvýšená objednávka v oblasti stavebníctva
otvorila možnosti na uplatnenie sa v projekcii aj začínajúcim architektkám.
Architektky začínali svoju kariéru v socialistickej projekcii v čisto mužských kolektívoch. Ich komplikovanú situáciu výstižne charakterizoval architekt Imrich Ehrenberger ako dilemu medzi "mužskosťou" úloh a "ženskosťou" možností i podmienok, formulovaných a vytváraných prevažne
mužmi. Ešte zložitejšia bola situácia architektiek na stavbe, kde žena musela dokazovať, že obstojí v konkurencii s mužmi. Očakávalo sa totiž, že architektky môžu nanajvýš prispieť v oblasti estetiky či typológie ale rozhodne nie technologickou či
konštrukčnou inováciou. Napriek tomu sa niektorým architektkám podarilo presadiť ako vedúcim projekčných skupín, navrhnúť a realizovať významné verejné budovy a za svoje diela získať aj najvyššie profesionálne ocenenia.
Výstava si kladie za cieľ prostredníctvom reflexie osobností a diela šestice vybraných architektiek aspoň načrtnúť obraz o pôsobení žien v slovenskej architektúre minulého storočia.
Výstavu uvedie panelová diskusia, v ktorej prvé dámy slovenskej architektúry predstavia svoje autorské koncepcie, okolnosti svojej práce, spomenú tvorivé vrcholy aj úskalia, profesionálny aj ľudský rozmer svojho pôsobenia na slovenskej architektonickej
scéne.

 

Kurátorka výstavy: Henrieta Moravčíková
Výtvarné riešenie: Laura Pastoreková, Martin
Zaiček


Výstava vznikla vďaka podpore Ministerstva kultúry SR, Fakulty architektúry STU a Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV


Foto: Olja Triaška Stefanovič

 

MÁRIA KRUKOVSKÁ
architekt
Bratislava / Slovenská republika

ŠTEFÁNIA KRUMLOVÁ
architekt
Bratislava / Slovenská republika

 

MILICA MARCINKOVÁ
architekt
Bratislava / Slovenská republika

 


VIERA MECKOVÁ
architekt
Žilina / Slovenská republika


OĽGA ONDREIČKOVÁ
architekt
Bratislava / Slovenská republika

 

LÝDIA TITLOVÁ
architekt
Bratislava / Slovenská republika

 

 

 


     rainside s.r.o.
Facebook Instagram Facebook Twitter