bootstrap slider by WOWSlider.com v8.6
DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU

 

EGO

 

EGO je slávnostný večer s osobnosťami slovenskej architektúry, ktoré už nie sú v aktívnej projekčnej fáze. Tohoročným hosťom je architekt IĽJA SKOČEK st. (1930) z legendárneho tria Konček Skoček Titl. Spoločenská udalosť spojená s diskusiou je zároveň úvodom k výstave SKOČEK + SKOČEK + SKOČEK, ktorá predstaví výber z diela otca a jeho synov, architektov Iľju Skočeka ml. a Martina Skočeka. Pódiovú debatu povedie Henrieta Moravčíková. Dejiskom podujatia je Kostol Klarisky. 28/05/2018 - 19:00 Kostol Klarisiek, ul. Farská – Klariská
Bratislava

 

 

Iľja Skoček (12. 6. 1930 Brno)


Iľja Skoček patrí k najvýznamnejším predstaviteľom architektúry povojnového modernizmu na Slovensku. Architektúru študoval najprv v Bratislave na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT. Neskôr pokračoval v štúdiu v Prahe na Akadémii výtvarných umení u profesora Jaroslava Fragnera. Práve na pôde pražskej školy sa začalo aj celoživotné tvorivé partnerstvo s ďalšími dvoma slovenskými architektmi Ferdinandom Končekom (1929) a Ľubomírom Titlom (1929-2018). Táto trojica, ktorá si neskôr v prostredí architektonickej scény vyslúžila prezývku Lordi, tvorila pracovný kolektív prakticky celý život. Iľja Skoček pracoval od roku 1956 v Bratislave v Projektovom a typizačnom ústave, ktorý neskôr premenovali na ŠPTÚ. V rokoch 1962 až 1972 pôsobil v rámci Združenia projektových ateliérov ZSA. Do tohto obdobia spadá aj začiatok intenzívnej a mimoriadne úspešnej spolupráce s Ferdinandom Končekom a Ľubomírom Titlom, ktorá vyústila do série mimoriadnych architektonických diel. Spomeňme aspoň Dom odborov (1955- 1980), Internát Juraja Hronca (spolu s Ľ. Jendrejákom a G. Tursunovom, 1960-1967) či Vily pracovníkov OSN (1968-1969) v Bratislave. Tieto elegantné, veľkorysé stavby charakteristické štruktúrovanosťou a traktovaním základného objemu patria k najlepším dielam slovenského architektonického dedičstva druhej polovice 20. storočia. Iľja Skoček sa spolu s Končekom a Titlom podieľal aj na navrhovaní moderných sídlisk (Ružinov a Podhradie v Bratislave), pričom súčasne patril k hlavným kritikom ich deformovanej realizácie.
Henrieta Moravčíková

 

SKOČEK + SKOČEK + SKOČEK,
kurátor výstavy: Iľju Skoček ml. a Martin Skoček grafické spracovanie: Ľubica Segečová

 

28/05-03/06/2018 Kostol Klarisiek, ul. Farská – Klariská,
Bratislava

 

 

IKONY

 

"Za najdôležitejšiu časť projektu považujeme schopnosť rozpoznať hodnotnú slovenskú modernú architektúru a prezentovať ju domácemu aj zahraničnému publiku." Adam Gajdoš a Kristína Tomanová

 

Projekt IKONY sériou 26-minútových dokumentárnych filmov mapuje generáciu architektov a architektiek, ktorá po druhej svetovej vojne formovala tvár Slovenska, ale aj samotný obraz architekta ako nekompromisnej originálnej individuality. Nestihli sa však vycvičiť na malých zadaniach, ako to pri mladých architektoch býva, pretože po štúdiu hneď realizovali diela, na ktoré iní čakajú aj celý život. Pilotný diel s názvom Štvorec vs. Kruh bol venovaný architektovi Ivanovi Matušíkovi. Ďalším v poradí je film o architektovi Iľjovi Skočekovi staršom. IKONY vizuálnym a naratívnym spracovaním presahujú klasický formát portrétu umelca, "medailónu". Silné estetické zobrazenie reflektuje umelecký rozmer architektonických diel. Filmy sú určené najmä mladému divákovi, ktorého oslovujú aj prostredníctvom rozšíreného interaktívneho obsahu na internete. Cieľom projektu je ukázať prácu osobností slovenskej architektúry vo svetle dobových kontextov aj súčasných paradoxov. Autori projektu IKONY, Adam Gajdoš a Kristína Tomanová, sú súčasťou tímu Archtung - skupiny mladých architektov a študentov FA STU v Bratislave, ktorí sa od roku 2013 angažujú v oblasti zvyšovania všeobecného povedomia o súčasnej architektúre. Medzi ich aktivity patrí najmä organizácia výstav, prednášok a diskusií, ako napríklad multižánrový formát Noc architektúry alebo prednáškový cyklus Ako sa to. www.ikony.tv

 

28/05/2018 - 19:00
Kostol Klarisiek, ul. Farská – Klariská,
Bratislava

 

IĽJA SKOČEK st.
architekt
Bratislava / Slovenská republika

 

 

SKOČEK+SKOČEK+SKOČEK – výstava prác Skočekovcov
IĽJA SKOČEK st. + IĽJA SKOČEK ml. + MARTIN SKOČEK
architekti
Bratislava / Slovenská republika

 


KRISTÍNA TOMANOVÁ, ADAM GAJDOŠ
architekti
Bratislava / Slovenská republika

 

 


     rainside s.r.o.
Facebook Instagram Facebook Twitter