Diskusia/ Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019

28/10/2020

Ročenka slovenskej architektúry je dlhodobý projekt, ktorý má ambíciu pravidelne prinášať pohľad na aktuálnu slovenskú architektonickú scénu. Dve úvodné štúdie kriticky reflektujú slovenskú architektonickú realitu z domáceho a zahraničného pohľadu. Pod titulom Architektonické dedičstvo: Potenciál alebo príťaž? analyzuje Henrieta Moravčíková a Peter Szalay, ako sa na Slovensku narába s historickou architektúrou. Reflexiu slovenskej scény z perspektívy zahraničného pozorovateľa pripravil rakúsky kritik a historik architektúry Matthias Boeckl, dlhoročný šéfredaktor časopisu Architektur aktuell a profesor na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Zameral sa pritom na širšiu architektonickú situáciu stredoeurópskeho regiónu, ktorá je vo vzťahu k našej lokálnej tvorbe formatívna.

Autori a autorky zaradili do tretieho vydania ročenky 21 architektonických diel, ktoré považujú za to najlepšie, čo na Slovensku vzniklo v rokoch 2018 a 2019 a čo súčasne reprezentuje ťažiskové trendy tunajšej architektonickej scény. Súčasťou ročenky je aj súpis architektonických cien, súťaží, výstav a kníh z rokov 2018 a 2019.

Novú Ročenku slovenskej architektúry formou spoločnej diskusie predstavia jej autori, ako aj hosťujúci spoluautor Matthias Boeckl.  Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Katarína Haberlandová, Laura Krišteková, Monika Bočková, Matthias Boeckl: Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. Bratislava, Slovart 2020.