Diskusia / Čo s ikonami modernizmu?

Hostia diskusie: Matúš Vallo / primátor BA, Ján Mackovič / Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Henrieta Moravčíková / DOCOMOMO, Pavol Paňák / BKPŠ, moderuje Patrik Garaj / dennik N.

Moderná architektúra a urbanizmus radikálne zmenili naše mestá, no spoločnosť ešte stále nie je zjednotená v tom, ako ich vnímať a hodnotiť a aký postoj zaujať k ich uchovaniu pre budúce generácie. Pamiatkový úrad SR vyhlásil v ostatnom čase viacero architektúr z druhej polovice 20. storočia za pamiatky. Máme chrániť diela neskorého modernizmu? Aké sú nástroje na ich ochranu? A je architektonické dedičstvo modernizmu udržateľné? Diskusia o pamiatkach modernizmu bude hľadať odpovede na otázky, ktoré aktuálne rezonujú nielen v odborných kruhoch, ale aj v širšom spektre kultúrneho diania.