Development

31/05 – 05/06/2022

Výstavný priestor spravovaný organizátormi DAAD za účelom prehliadky a prezentácie aktuálnych developerských projektov. DAAD sa téme bratislavského developmentu systematicky venuje už niekoľko rokov. Na výstave DEVELOPMENT sa za ten čas verejnosti predstavil rad najaktuálnejších developerských projektov s cieľom poukázať na významné urbanistické a architektonické intervencie do štruktúry mesta.
Podujatie sa koná v priestoroch Primaciálneho paláca, Primaciálne nám. 1,  Bratislava