DEVELODYSTÓPIE

Vizuálny jazyk developerských projektov bratislavského Manhattanu
29/05 17:30
Primaciálny palác

Prezentácia dizajnérky a vizuálnej kritičky Lenky Hámošovej predstaví analýzu vizuálnych stratégií, ktorými najvplyvnejší bratislavskí developeri komunikujú svoje veľkolepé staviteľské plány a získavajú tak súhlas verejnosti s výstavbou. Zároveň otvára tému zodpovednosti za mieru realizmu v zobrazovaní architektúry a významu kritického nazerania na formy vizuálnej komunikácie v našom prostredí.
Lenka Hámošová (1988) sa venuje otázkam transparentnosti vizuálnej komunikácie a relevantnosti vizuálneho skepticizmu. Študovala na VŠVU, na Hogeschool voor de Kunsten v Utrechte a Sandberg Instituut, Rietveld Academie v Amsterdame. V súčasnosti žije v Prahe a spolupracuje s platformou pre štúdium vizuálnej kultúry Fresh Eye. Organizátorom podujatia je Slovenské centrum dizajnu.
Lenka Hámošová spája metódy vizuálneho výskumu s nástrojmi grafického dizajnu, s cieľom adresovať aktuálne spoločenské témy a nachádzať pre ne nové vizuálne stratégie.