CENA DEKANA 2020/21

Výstava sa kvôli protipandemickým opatreniam presúva na iný termín.
O termíne, čase a mieste výstavy sledujte stránku www.fa.stuba.sk

Cena dekana predstaví najlepšie študentské ateliérové práce vypracované na FAD STU v akademickom roku 2020/21.

Po takmer dvoch rokoch otvára Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave svoje dvere študentom a verejnosti. Zimný semester začne tradične odovzdávaním Ceny dekana, ktorá je spojená s výstavou nominovaných prác za akademický rok 2020/21. Nominované ateliérové práce predstavíme v priestore kotolne fakulty. Návštevníci, ktorí pravidelne navštevujú naše prieskumy už vedia, že naši študenti sa skutočne majú čím pochváliť. Ak hľadáte zaujímavé inšpirácie, skvelých budúcich absolventov architektúry a dizajnu, príďte sa pozrieť na to, ako by svet vyzeral, keby ho navrhovali mladí architekti a dizajnéri.
Cena dekana za najlepšiu ateliérovú prácu (s výnimkou záverečných prác), sa udeľuje študentom za prácu, ktorá je vytvorená v rámci ateliérových povinností v štúdiu študijných programov na FAD STU. Do súťaže postupujú ateliérové práce, ktoré sú ocenené hlavnou cenou v rámci posudzovanej oblasti Študentskej tvorivej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti (Cena prof. V. Karfíka, prof. V. Vilhana, prof. E. Hrušku, prof. A. Piffl